BBC

BBC

Brechtse Bridge Club

 

De Brechtse BC speelt op :

 

maandagavond van 19.15u tot 23.15u

woensdagnamiddag van 13.30u tot 17.30u

 

Locatie:

 

 Het Sluisken Gasthuisstraat,  11 2980 Brecht

 

marathon  1 mei

Sporthal De Ring

Brecht

Start 13.30u stipt

inschrijven via mail

mgd_reynders@telenet.be

 

Geschiedenis van de club

 

De club is ontstaan vanuit de tennisclub Ter Breme en werd in 2009  aangesloten bij de Vlaamse Bridge onder de naam 'Ter Breme.' In 2014 werd de naam gewijzigd in 'Brechtse Bridge Club '.

Naast maandagavond werd ook een bridgedrive opgestart op woensdagnamiddag.

De berekening van de uitslag gebeurt met het computerprogramma Messerbridge

Einde 2016 werd overgeschakeld op bridgemates waardoor het resultaat  vlugger kan worden meegedeeld.

Vanaf 2017 beschikt de club over statuten en een huishoudelijk reglement.

 

 

 

Het jaarprogramma van BBC

 

Het bridgeseizoen start in september. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden voor einde augustus.

Info over de lidgelden vindt u in het huishoudelijk reglement.

Het jaarlijks teerfeest van de club wordt gehouden op 28 oktober 2017: om 13.30 starten we met een wedstrijd ,gevolgd door aperitief en diner.

In oktober wordt er eveneens gestart met een namiddagcursus voor beginners.

Met Sinterklaas, Kerstmis, Pasen worden de spelers verwend met een verrassing.

Iedere laatste maandag en woensdag van de maand wordt er door de club iets extra geserveerd.

Bij de laatste wedstrijden van ieder trimester worden er geldprijzen voorzien voor de winnaars en de voorlaatste spelers in beide richtingen.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt in de loop van september gehouden.

 

 

  • Hulp bij inloggen
  • contactgegevens nakijken

 

            BRECHTSE BRIDGECLUB-GASTHUISSTRAAT, 11- 2980 BRECHT- Webmaster: Magda Reynders:  mgd_reynders@telenet.be

 

Brechtse Bridgeclub